Køkken og have

I køkkenet har beboerne mulighed for at deltage i køkkenopgaver og mange andre nødvendige opgaver i relation hertil. For personer med Prader-Willi Syndrom er det ikke en hverdagsting, at have adgang til at håndtere madvarer og køkkenredskaber. Nogle af vores beboere nyder at udfolde sig i køkkenet sammen med et personale, hvor de i fred og ro kan klare opgaver. Køkkenopgaver kan være: at planlægge en køkken-aktivitet, at købe ind, forberede, tilberede eller pynte mad til andre beboere på Solvang, eller arbejde i køkkenhave.

Beboerne får her mulighed for at opleve køkkenet som et fristed, der under de rette rammer kan give gode betingelser for personlig udvikling og imødekomme beboernes behov for deltagelse. Personalet oplever at nogle af beboernes opmærksomhed og koncentration vækkes og stimuleres, der kommer en lystbetonet deltagelse med deraf øget livskvalitet. Samspillet mellem beboer og personale er afslappet og aktiviteten bidrager derfor til gode sociale oplevelser.

Køkkenaktiviteten er ikke eget for alle beboere med Prader-Willi Syndrom. Kun beboere der har en positiv oplevelse af at være i køkkenet, tilbydes opgaver i køkkenet.