Pædagogisk målsætning

Det er vores mål, at beboerne oplever meningsfuldhed og livskvalitet, at beboerne udvikler sig til at klare den daglige tilværelse så selvstændigt som muligt og at beboerne trives og oplever tillid og tryghed.

Værdier

På Solvang møder vi hinanden med anerkendelse, respekt, humor og empati. Personalet møder hinanden med forventniger om udvikling, fleksibilitet, samarbejde og ansvarlighed, og at vi bidrager med faglighed og erfaring.

Pædagogikken i praksis

Vi har en neuropædagogisk tilgang på Solvang. Det vil sige, at vi tager udgangspunkt i pædagogiske og kognitive videnskaber, der involverer hjernens funktioner, samt eventuelle funktionsnedsættelsers betydning. Hverdagen er meget struktureret, da vores beboere har brug for meget forudsigelighed. Vi har 3 integrerede aktivitets- og samværstilbud i butikken Cox Orange med værksted, i stalden med daglig drift, hvor både heste, katte og får skal passes, og i køkkenet med havefunktion. Solvangs personale følger beboerne i de 3 tilbud, samtidig er alle beboere tilknyttet flere kontaktpersoner. I den pædagogiske praksis forsøger vi at skabe de bedst mulige forudsætninger for den enkelte beboers læring, udvikling, trivsel, mestring og selvhjulpenhed. 

Dagligdagen

De fleste hverdage bruger beboerne i et af Solvangs aktivitetstilbud. Gennem afvekslende aktiviteter holdes kroppen i gang, og sanser og hjerne udfordres. Fritiden bruges efter eget valg fx på forskellige spil og kreative aktiviteter, ligesom gåture vægtes højt. Ca. en gang om måneden tager vi i klub i Nakskov. I vintersæsonen deltager flere beboere i aktiviteter under Fejø Idrætsforening aktuelt hockey og linedance, ligesom to beboere dyrker motion i øens offentlige fitnessrum. Nogle weekender er stille dage, hvor vi slapper af, og i andre weekender kan arrangeres en tur væk fra øen til fx Knuthenborg, loppemarkeder mv.

Her kan læse mere om indflytning på Solvang:

Ansatte ved Solvang

Christina Brydegaard

Christina Birkedal

Nadia Jensen

Kristine Skaarup

Ea Nilsson

Hans Norman

Hans Christian Nielsen

Betina Suldrup Nielsen

Christina Petersen

Karin Birkedal

Lene Hindsbo

Lene Støvring

Lise Lotte Kroman

Trine Jensen

Winnie S. Pold

Kirsten Henriksen

Lars karlsson

Lenette Olsen