Til kommunen


Solvang Aps er et botilbud efter servicelovens §107 og §108 rettet til borgere med Prader-Willi Syndrom. Solvang rummer ligeledes aktivitetstilbud efter §104.

Se mere på Tilbudsportalen.

Til forældre


Solvang samarbejder med forældre og andre pårørende om beboerens trivsel.

Beboerne tager til forældre/familie på weekend og ferie efter ønske og aftale. Nogle har faste aftaler, mens andre laver aftaler fra gang til gang.

Solvang holder en årlig ”forældredag”, hvor forældre og andre pårørende mødes med beboere og personale. Derudover kan beboerne modtage besøg efter aftale med bostedet.